Länderna i Europa kommer gemensamt att utreda risken och nyttan med akneläkemedlet Diane, uppger Läkemedelsverket. Utomlands används läkemedlet även som p-piller.

Det var i går som franska myndigheter beslutade att tillfälligt dra in Diane från marknaden. Detta sedan medlet satts i samband med fyra dödsfall på grund av blodproppar.

I Sverige är Diane och Zyrona, som innehåller samma aktiva substanser, endast godkända för behandling av kvinnor med långvarig akne. Den ökade risken för blodpropp är känd sedan tidigare och läkemedlet ska inte användas av personer som har har haft blodproppar eller riskfaktorer för sådana.

Cirka 8 000 svenska kvinnor använder Diane eller Zyrona i dag.