Argentina vill inte träffa representanter från Falklandsöarnas brittiska styre. Landets utrikesminister Hector Timmerman tackade nej till en förfrågan från sin brittiske motpart om att träffa representanterna från ledarna under ett besök i Storbritannien och sade att förslaget kommer att få "konsekvenser". Bland annat hotade den argentinske ministern med försvårat samarbete inom G20 och FN.

I mars ska Falklandsöarnas 3 000 invånare rösta om de vill att ögruppen även fortsättningsvis ska vara brittiskt territorium.