Kammaråklagare Pernilla Trimmel begär samtliga häktade som misstänkta för mord, alternativt medhjälp till mord. Och hon väljer den svagare misstankegraden, skälig misstanke, som bara medger häktning i en vecka.

Ungdomarna är samtliga födda 1996.

Ytterligare sex personer som är under 18 år har hämtats till förhör om mordet, uppger Malmöpolisen. De befinner sig på polisstationen och förhör förbereds.

Namnen på de misstänkta finns inte med i åklagarens häktningsframställan, utan anges bara som skyddade person- respektive adressuppgifter.

Brottsrubriceringen formuleras som "mord tillsammans och i samförstånd med annan alternativt medhjälp till mord". Eftersom det krävs synnerliga skäl för att häkta så unga personer skriver Trimmel att "betryggande övervakning kan ej ske på annat sätt."

Häktningsförhandlingen mot de tre kommer att hållas på eftermiddagen i säkerhetssalen i Malmö tingsrätt.