Motivet är, enligt Björklund, att föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan.

Förslaget om tidigare betyg är anpassat efter hur undervisningen är upplagd. Eftersom eleverna ofta börjar med moderna språk först i årskurs sex ska betyg i språkval sättas första gången i årskurs sju.

I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena, NO respektive SO, ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs sex ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i NO respektive SO, enligt utbildningsministern. En ny betygsskala föreslås också, med A som toppbetyg, följt av B, C D och E. Ett sjätte steg, F, motsvarar dagens Icke godkänd (IG). Regeringens förslag innebär alltså att betyg ges från och med årskurs sex. I dag går gränsen från och med årskurs åtta.

Tidigare betyg kommer att leda till bättre studieresultat, enligt utbildningsminister Jan Björklund.
– Förekomsten av betyg innebär att skolan blir lite mer på allvar för eleverna, sade han på en pressträff.
Om regeringsförslaget genomförs blir årets fjärdeklassare den första kull som betygsätts i årskurs sex. De, liksom de äldre eleverna, får dessutom betyg enligt den nya skalan med bokstavsbetygen A-F, med A som toppbetyg. Denna förändring har riksdagen redan klubbat igenom.

Tidigare betyg var ett av alliansregeringens löften inför förra valet. Men förslaget har alltså dröjt fram till nu – fyra månader före valet.
– Det är en lång rad reformer som genomförs nu 2011/12 – läroplaner och ny gymnasieskola som ju betygssystemet hänger ihop med. Så nästan alla stora skolreformer som vi gick till val 2006 på beslutas nu och genomförs i praktiken 2011/12. När vi inför betyg från sexan måste det finnas en läroplan med kunskapskrav och nationella prov i sexan och allt det där hänger ihop, sade Björklund på presskonferensen.

Med detta upplägg hinner betygsförslaget ut på remiss, men inte till riksdagen för slutligt avgörande före valet. Betyg från årskurs sex blir därmed en fråga även i valrörelsen 2010. Och Björklund konstaterade att oppositionspartierna har olika åsikter i frågan.
– Det är en viktigt förändring för skolan så finns det de som är emot kommer jag att argumentera för, sade Björklund.