Med sin avsaknad av regeringserfarenhet och brist på nätverk agerade Juholt som en lokalpolitiker. Denna brist på erfarenhet borde ha lett till eftertanke hos Andnor, skriver Bodström i ett nytt kapitel till pocketutgåvan av hans bok Inifrån.

Thomas Bodström kallar det nya kapitlet för Den verkliga historien bakom partiledarbytet. Men några nya uppgifter som inte ältats i medierna presenterar han inte. Det är snarare ett referat av just dessa uppgifter.

Anledningen till att det gick så illa för Håkan Juholt är enligt Bodström att han aldrig fick chansen att lära sig hantverket. Hans brist på rutin gjorde att han vid vissa tillfällen skylde på andra i partiet, vilket enligt Bodström är en dödssynd. Juholt kom också från medieskugga, där de flesta åhörare varit partikamrater. Nu skulle han i stället framträda publikt, där vartenda ord granskades.

Bodström jämför med att gå direkt från division tre till landslaget. Det gör ingen. Samtidigt slår Bodström fast att Juholt har kvaliteter i form av mental styrka, debattskicklighet och god talarförmåga.