Breivik svarade lugnt på åklagare Inga Bejer Enghs frågor, men blev fåordig när han fick frågor om vem han hade haft kontakt med i Norge i samband med att han inledde sin radikalisering.

Efter lunchpausen fortsatte åklagaren att pressa Breivik på detaljer ur manifestet, vad som är sant och inte sant. Inom fem minuter hade han redan sagt "det kommenterar jag inte" tio gånger.

Engh tog återigen upp det påstådda nätverket Knights Templar. Hon läste upp några rader ur manifestet, där Breivik skriver om ett möte i Baltikum där 25-30 personer närvarade från ett 10-tal länder.

I texten står att det var politiker och framgångsrika företagare som deltog. Breivik medgav att det är en "pompös beskrivning", men vill inte svara på fler frågor om mötet.

Det påstådda nätverket är menat för "nationalister och kristna" i Europa, säger Breivik. Han ser al-Qaida som en förebild.

När han talar om nätverket pratar han om "vi" och "oss". Breivik ser sig delvis som en "militant kristen" och tror att vissa skulle ha sett honom som en martyr om han hade dött.

Breivik menar, på en direkt fråga från åklagaren, att vi alla borde vara rädda för de två andra cellerna i det påstådda nätverket. Cellerna ska finnas i Norge.

Åklagaren: När som helst kan de slå till i Oslo menar du?

Åklagaren frågar Breivik vad han anser om det straff han kommer att få. Tjugoett års fängelse är ett "patetiskt straff", svarar den åtalade. Hade han då hellre velat bli dömd till döden, undrar Bejer Engh.

Breivik understryker att han bara respekterar två straff - frigivning eller dödsstraff.

Nämndemannen Thomas Indrebö blev på tisdagen av med sin plats i rätten efter att det kom fram att han på Facebook skrivit att Breivik borde få dödsstraff.

Bejer Engh lade mycket krut på att försöka klara ut Breiviks resor i utlandet, framförallt besök i London och Liberia.

I Liberia mötte han en serbisk man, som enligt Breivik var efterlyst för krigsförbrytelser efter Balkankonflikterna.

När frågorna om serben blev för många fick Breivik ett utbrott.

Det fortsatta förhöret visade på en allt bistrare stämning i salen.

Bland åhörarna i rättssalen fanns svenske vänstermannen Ali Esbati, bosatt i Norge, en av överlevarna från Utöya.

Bland åhörarna finns också vaktchefen John Hestnes som förlorade flera arbetskamrater när hans arbetsplats i regeringskvarteren sprängdes i luften. Hestnes klarade sig utan skador och leder nu stödgruppen för dem som överlevde terrorattentatet i regeringskvarteren.