Var sjunde polisanställd som utreder brott saknar polisutbildning. Nu vill justitieministern att civila utredare ska få fler befogenheter, men det väcker protester.

Rikspolisstyrelsen tittar just nu på vilka lagändringar som krävs för att ge de civila utredarna mer handlingsutrymme.