EU:s domstol bedömer i sitt utlåtande i Ephonemålet att den svenska lagstiftningen gör en rimlig avvägning mellan upphovsrättsinnehavarnas skydd för sina rättigheter och internetanvändarnas skydd för sina personuppgifter.

Det bör innebära att det inte finns något EU-rättsligt hinder för att tvinga Ephone att lämna ut personuppgifterna till ljudboksförlagen.

Ephone ålades av tingsrätten att lämna ut uppgifterna enligt den omstridda Ipred-lagen från 2009. Målet överklagades ända upp till Högsta domstolen, som bett EU-domstolen om hjälp.

Ännu har ingen dom med stöd av Ipredlagen vunnit laga kraft, i väntan på hur EU:s domstol tolkar den.

Ipredlagen ger möjlighet för upphovsrättshavare att begära ut identitetsuppgifter bakom en ip-adress.

Ipred-lagen trädde i kraft den 1 april 2009. Med lagens hjälp kan skivbolag, ljudboksföretag eller andra upphovsrättshavare i domstol begära ut personuppgifter om vem som innehar en ip-adress som misstänks användas till olaglig fildelning.

Internetoperatören Ephone ålades den 25 juni 2009 av tingsrätten att lämna ut kunduppgifter till fem bokförlag om vem som ligger bakom en server där ljudböcker ska ha gjorts tillgängliga för nedladdning. Ephone överklagade beslutet och vann i hovrätten.

Nu ligger frågan i Högsta Domstolen som frågat EU-domstolen om hur lagen ska tolkas.

Daniel Westman, IT-rättsjurist vid Stockholms universitet, bedömer att ljudboksförlagen i huvudsak får rätt i EU:s domstols bedömning.

Därmed är det också rimligt att tro att Högsta domstolen kommer att ställa sig på ljudboksförlagens sida när HD lämnar sin dom. Det enda frågetecknet är om utredningen i Ephonefallet var tillräckligt noggrann.

Hon vill dock inte gå in på hur det enskilda fallet ska hanteras om förlagen får rätt i HD. Om personuppgifterna lämnas ut kan förlagen med Ipredlagen i ryggen kräva ersättning i civil domstol av den person som ligger bakom servern.

Skivbolagens branschorganisation Ifpi är också nöjd med EU-domstolens avgörande.

"Vi är positiva till EU:s beslut. När ipred infördes 2009 hade det en positiv inverkan på användandet av lagliga tjänster. Vi tror dock inte att enbart ipred är lösningen på den illegala fildelningsproblematiken. I stället tror vi att lösningen består av en kombination av bra lagliga tjänster och rättssäker lagstiftning", skriver Ifpi i ett pressmeddelande.

Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen (tidigare Antipiratbyrån), välkomnar beslutet i EU:s domstol.