Det ska bli lättare över hela EU att konfiskera tillgångar som inte nödvändigtvis kan knytas till ett specifikt brott.

I dag kommer polisen bara åt en bråkdel av intäkterna från narkotikahandel, människohandel och annan organiserad brottslighet. Ett av sätten för kriminella att komma undan konfiskering är att skriva över tillgångar på exempelvis en släkting. EU-kommissionen föreslår därför att det ska bli tillåtet att konfiskera tillgångar från en tredje part, om denna person borde ha insett att det inte handlar om lagliga tillgångar eller att det är uppenbart att transaktionen gjorts för att komma undan konfiskering.

I Sverige kan pengar och gods från brott som någon blir fälld för tas i beslag, och efter en ändring för ett par år sedan behöver tillgångarna inte kunna kopplas direkt till brottet. Klas Friberg, chef för Rikskriminalpolisen, vet inte exakt vad EU-förslagen innebär för svensk del.

Skärpt lagstiftning är på gång i Sverige. Senare i veckan kommer penningtvättsutredningen med lagförslag, enligt Klas Friberg.

I dag kan polisen ha underrättelseuppgifter och vaga misstankar utan att kunna frysa tillgångar, som då ofta försvinner.

Men svensk polis utnyttjar inte potentialen i den lagstiftning som finns, enligt Friberg.