• onsdag 29 mars 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Thåström Centrumbloggen Centrumbloggen
Vädersponsor:

EU slår mot kriminellas vinster

EU-kommissionen vill göra det enklare för polisen i de olika EU-länderna att slå till mot den organiserade brottsligheten. Därför föreslås gemensamma regler för hur myndigheterna snabbt ska kunna frysa kriminellas tillgångar.

Det ska bli lättare över hela EU att konfiskera tillgångar som inte nödvändigtvis kan knytas till ett specifikt brott.

I dag kommer polisen bara åt en bråkdel av intäkterna från narkotikahandel, människohandel och annan organiserad brottslighet. Ett av sätten för kriminella att komma undan konfiskering är att skriva över tillgångar på exempelvis en släkting. EU-kommissionen föreslår därför att det ska bli tillåtet att konfiskera tillgångar från en tredje part, om denna person borde ha insett att det inte handlar om lagliga tillgångar eller att det är uppenbart att transaktionen gjorts för att komma undan konfiskering.

I Sverige kan pengar och gods från brott som någon blir fälld för tas i beslag, och efter en ändring för ett par år sedan behöver tillgångarna inte kunna kopplas direkt till brottet. Klas Friberg, chef för Rikskriminalpolisen, vet inte exakt vad EU-förslagen innebär för svensk del.

-Men det kommer i Europa att höja lägstanivån när det gäller att komma åt brottsliga vinster, säger han till TT.

Skärpt lagstiftning är på gång i Sverige. Senare i veckan kommer penningtvättsutredningen med lagförslag, enligt Klas Friberg.

-Det är väldigt positivt och väldigt konkret. Det ger oss en möjlighet att frysa tillgångar i ett tidigt skede, när vi fortfarande inte kan styrka att det härrör från brottslig verksamhet, säger han.

I dag kan polisen ha underrättelseuppgifter och vaga misstankar utan att kunna frysa tillgångar, som då ofta försvinner.

-Jag hoppas att den svenska byråkratin går snabbare så att vi får det här i Sverige. Sedan hoppas jag att det införs i hela Europa, säger Friberg.

Men svensk polis utnyttjar inte potentialen i den lagstiftning som finns, enligt Friberg.

-Vi borde kunna använda det i fler förundersökningar. Det krävs en viss typ av kompetens som vi håller på och bygga upp, säger han.
 
 
Annons