I fjol rapporterades 465 fall av hiv i Sverige. Det är en minskning med fem procent mot 491 rapporterade fall 2010.

Av de smittande i fjol var 63 procent män. Av alla rapporterade fall hade 55 procent smittats i heterosexuell kontakt, 23 procent vid sex mellan män och övriga fall rörde bland annat utlandsfödda barn som smittade av modern vid förlossning, injektionsmissbruk eller smitta utomlands av blod eller blodprodukter.

Trots minskningen i fjol är siffran ändå på nivå med det genomsnittliga antalet under föregående femårsperiod.