• torsdag 28 augusti 2014
Inför Inbreed Open Air Metal Festival Hårdrock Hårdrock
Vädersponsor:

FN: Israels bosättningar olagliga

Israel måste snarast och utan förhandsvillkor avveckla bosättningarna på den ockuperade Västbanken, kräver FN:s människorättsråd i Genève. Enligt rådets utredning som letts av den franska domaren Christine Chanet strider den israeliska bosättningspolitiken mot folkrätten.

Ett 50-tal vittnen från Västbanken har intervjuats om landkonfiskationer och bosättarvåld.

Israel kallar rapporten partisk och anser att den skadar fredsprocessen. Israel har inte samarbetat med utredningen som tillsattes i mars i fjol.

"Israel måste, i enlighet med artikel 49 i den fjärde Genèvekonventionen, upphöra med all bosättaraktivitet och detta utan förhandsvillkor. Israel måste omedelbart inleda en process för tillbakadragandet av alla bosättare från OPT (ockuperat palestinskt territorium)", heter det i Chanets rapport.

Bosättningarna strider mot 1949 års Genèvekonvention som förbjuder en ockuperande makt att föra över sin egen befolkning till det ockuperade området. Ett sådant folkrättsbrott kan innebära krigsbrott som faller inom ICC:s jurisdiktion, heter det vidare i rapporten.

Israel som hänvisat till judarnas historiska och bibliska band till Västbanken väntas inte gå rådet till mötes.

I en första kommentar brännmärktes rapporten för dess "systematiska ensidighet och partiskhet gentemot Israel".

-Detta är kontraproduktivt och kommer bara skada ansträngningarna för att hitta en varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten, sade den israeliske UD-talesmannen Yigal Palmor enligt AFP.

Den israeliska misstron mot människorättsrådet har gamla anor och delas av USA och många andra länder. Rådet har upprepade gånger fått kritik för att man gärna och ofta kritiserar Israel men blundar för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i andra delar av världen, inte minst i arabvärlden.

Konflikten mellan rådet och Israel kulminerade i samband med den så kallade Goldstonerapporten om eventuella krigsförbrytelser begångna av Israel och Hamas under Gazakriget 2008-2009. Men rapportens anklagelser mot båda parter för krigsbrott begravdes 2009 efter amerikanska påtryckningar och fördes aldrig vidare till Internationella brottmålsdomstolen ICC.

Den nya rapporten kombinerat med Palestinska myndighetens uppgradering till stat, om än ej FN-stat, ses av Israel som ett hot om att Israel kan dras inför ICC.

-Detta är otroligt. Vi är ordentligt upprymda av denna principfasta och öppenhjärtiga redogörelse för de israeliska brotten... denna rapport uttalar klart att Israel inte bara bryter mot den fjärde Genèvekonventionen utan också mot Romstadgan för ICC, säger en av de mest framträdande figurerna i Palestinska befrielseorganisationen (PLO), Hanan Ashrawi.

Rapporten tar särskilt upp de våldsdåd som bosättare och den israeliska armén anklagas för på ockuperad mark.

"Utredningen tror att motiven bakom våldet och trakasserierna av palestinierna och dessas egendom syftar till att driva bort befolkningen från sina landområden och tillåta bosättningarna att expandera", heter det med hänvisning till intervjuer med drabbade palestinier. Utredningen anklagar Israel för att främja en "krypande annektering" av Västbanken.

Rapporten ska upp till debatt i rådet den 18 mars.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt från 24UNT

Visar Åkesson fingret