Norrköpings kommun öppnar redan på onsdagen en tillfällig skola för de berörda eleverna, enligt ett pressmeddelande från kommunen. Skolan har ett hundratal elever.

Det handlar inte minst om särskilt stöd till de elever som behöver det, men också om en stökig miljö på skolan.

Jasminskolan är den fjärde som stängs med omedelbar verkan. Tidigare har friskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö stängts omedelbart på grund av grava brister.

Ett så drastiskt steg som att stänga en skola tas inte från en dag till en annan. Skolinspektionen har granskat skolan och gett den tid att rätta till bristerna.

Inför beslutet att dra in skolans tillstånd informerades Norrköpings kommun, som alltså valde att genast öppna en tillfällig skola.

Norrköpings kommun har alltså valt att öppna en ersättningsskola för de drabbade eleverna, som inte minst behöver stöd i det svenska språket.

Kommunens förhoppning är att personalen på Jasminskolan kan följa med eleverna och vara ett stöd för dem.

Jasminskolan är en muslimsk skola och enligt Olle Johansson har en hel del av barnen sina rötter i Somalia.

Skolinspektionen har lagt ut information till berörda föräldrar på svenska, arabiska och somaliska på sin hemsida.

Olle Johansson konstaterar att de lokala medierna rapporterat en hel del om skolan och dess brister. Ändå förvånas han över Skolinspektionens beslut.

När Jasminskolans huvudman, Sommarens ekonomiska förening, ansökte om att starta verksamheten sade kommunen nej i sitt yttrande.