Sedan de här undersökningarna från JMG vid Göteborgs universitet inleddes 1989 har inget parti haft så stark backning, rapporterar Rapport i Sveriges Television.

Sedan förra mätningen, 2005, har journalisternas stöd för MP ökat med 19 procentenheter.

Jämfört med befolkningen i övrigt är även Vänsterpartiet klart överrepresenterat, med 15 procent av journalisterna bakom sig. Tvärtom gäller för Socialdemokraterna och Moderaterna som bara lockar 14 procent vardera.

TT: Varför ser det ut så här?

Att journalistiken påverkas tycker han är givet. Men inte på så sätt att journalister skulle driva partilinjer i sin rapportering, utan mer som ett orsakssamband mot bakgrund av journalisters samhällssyn.

Störst andel journalister med MP-sympatier finns hos Sveriges Radio, 54 procent, och Sveriges Television, 52 procent.