Gamla bruksorter är hårt drabbade. I värmländska Hagfors har arbetslösheten som mest varit uppe i 45 procent under de senaste fyra åren, skriver Dagens Nyheter som tagit del av ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Hög ungdomsarbetslöshet råder också i tätbefolkade områden, ofta på orter med en stor andel invandrare. Ett exempel är sörmländska Eskilstuna - en dryg timmes bilresa från Stockholm - där ungdomsarbetslösheten når 28 procent. I skånska Landskrona, mellan Helsingborg och Malmö, är den lika hög.

Problemen i gamla bruksorter hänger enligt DN samman med en kultur där yngre förväntar sig att få jobb på en dominerande industri. Många har en svag studietradition och särskilt unga män är mindre benägna att flytta.