Uppemot 12 000 importerade bin från Chile har avlivats och destruerats sedan det visat sig att de bar parasiten trakékvalster, ett mikroskopiskt spindeldjur som lever i binas andningsrör.

Bina kom med flyg till Sverige och hölls isolerade från svenska bin till dess utlåtandet om smittan kom från ett laboratorium i Uppsala.

Svenska bisamhällen har med något undantag hittills varit förskonade från trakékvalster, som dock förekommer på kontinenten och i Storbritannien. Smittade djur förlorar flygförmågan. Kvalstret sprids uteslutande mellan levande bin.

Den aktuella försändelsen innehöll 300 drottningar. Resten av bina var så kallade följebin. Importerade bidrottningar används till avel för att förbättra binas genetiska uppsättning.