En person som är gift måste i dag skilja sig för att få byta kön. Personen fråntas dessutom rätten att frysa ner sina ägg eller spermier, visar utredningen från Socialstyrelsen.

Den som byter kön bör också ha rätt att frysa ner sina könsceller, anser utredaren.

Omkring 50 könsbyten görs i Sverige varje år. Utredningen visar att transsexuella ofta känner sig kränkta i kontakten med vården. Utredaren förslår därför att det etableras tre till fem specialteam i landet som ska ge vård till transsexuella.

RFSL, som har ingått i en referensgrupp för utredningen, välkomnar förslagen:

Ytterligare ett bra förslag är enligt RFSL att personer ska kunna ändra sitt juridiska kön, utan att genomgå könskorrigerande behandling. Något som däremot återstår är att utreda vården av transpersoner under 18 år, påpekar RFSL.

Nu skickas utredningens förslag på bred remiss. Socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer för vården av transsexuella. Frågan bör ges hög prioritet, anser myndighetens generaldirektör Lars-Erik Holm.