Unga kvinnor är de som oftast läggs i bälte, det vill säga spänns fast på en brits, inom den slutna psykiatrin i Sverige, enligt Socialstyrelsen.

2010 bältades 639 kvinnor under 24 år, 967 mellan 25 och 44 och 206 över 45. I de yngre grupperna användes bälte fyra till fem gånger på varje patient.

Bara i gruppen över 45 lades fler män än kvinnor i bälte.

Totalt användes bälten, isolering och tvångsinjektioner mer än 9 000 gånger under förra året, skriver Dagens Nyheter.