Nästan hälften av de sjukintyg som skrivs av läkare i Sverige håller inte måttet. Det visar en granskning som Försäkringskassan gjort, rapporterar P 4 Jönköping och P 4 Kronoberg. Intygen måste vara korrekt ifyllda för att en patient kunna få ut sjukpenning från kassan. Vid brister krävs komplettering, vilket kan försena utbetalningen.

Inget landsting kommer upp i de 80 procent godkända intyg som krävs för att ta del av statens sjukskrivningsmiljard.

Försäkringskassan granskade 10 000 intyg under månaderna december och januari. Resultatet förvånade inte.

Elektroniska intyg infördes under perioden och enligt Sundholm ser kassan en tendens till att dessa intyg håller en högre kvalitet.