Utgångspunkten bör, enligt partisekreteraren Sofia Arkelsten, vara att de politiska partierna ska stå fria från otillbörlig påverkan. I Expressen radar hon upp en rad utgångspunkter som M har i lagstiftningsarbetet. Bland annat ifrågasätter hon "lämpligheten" i att politiska partier finansierar verksamhet med skattebefriade lotterier.

"Moderaternas syn på partiernas finansiering är tydlig. Vi tar inte emot bidrag från externa juridiska personer, såsom organisationer eller företag", skriver Arkelsten i Expressen.

Partiet har också beslutat att offentliggöra namnen på privatpersoner som skänker mer än 20 000 kronor om året till Moderaterna.

"2011 var det ingen som gjorde detta", skriver Arkelsten.

Moderaterna vill att lagen ska gälla "partiernas samtliga inkomstkällor".

"Stöd till politiska partier bör ske genom frivillighet. Därför krävs en diskussion kring att exempelvis medlemsavgifter i organisationer automatiskt kan kopplas till partibidrag", skriver Arkelsten i Expressen.

Moderaterna vill också att lagen ska reglera hur "indirekt stöd" exempelvis i form av arbets- eller kampanjinsatser från organisationer till politiska partier ska redovisas.

Arkelsten slår fast att "privatpersoner måste kunna bidra till den politiska verksamheten utan att registreras för sina partisympatier".

"För att uppnå balans mellan integritet och öppenhet är det dock lämpligt att offentliggörandet av namnen på dem som skänker större bidrag till de politiska partierna tydligt regleras".

M vill även att partibidrag från "kommersiella företag" ska redovisas.

"Samtidigt bör det diskuteras om lämpligheten i att ta emot bidrag från kommersiella företag samt risken för otillbörlig påverkan i samband med detta", skriver Sofia Arkelsten i Expressen.