"Samtlig personal, medarbetare och volontärer inom Tänk Om visar sitt djupaste deltagande" lyder texten på hemsidan som konstaterar att det är en tung dag för "alla människors rätt till friheten att själva få välja sina liv".

Newroz Ötunc, ordförande i Tänk Om, riktar i flera medier kritik mot socialtjänsten i Landskrona kommun för att den inte tagit hotbilden mot kvinnan på allvar och hjälpt henne att flytta till en annan kommun.

Föreningen hävdar att 19-åringen varit bortgift utomlands och kom tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan.

Enligt Holmén har föreningen sett en skärpt hotbild mot kvinnan de senaste månaderna.

Föreningen hävdar att den framfört till Landskronas socialförvaltning att hon borde få skyddat boende i någon annan kommun. Men mot detta talade bland annat hennes skolgång.

Torbjörn Brorsson (M) är ordförande i Landskronas individ- och familjenämnds sociala utskott. Eftersom den mördade 19-åringen inte var föremål för några tvångsåtgärder var hennes ärende inget som överhuvud taget förts upp till politikerna, berättar han.

Men efter vad som hänt kräver han en snabb redovisning från förvaltningens tjänstemän av hur de agerat i 19-åringens fall.

Polisen i Nordvästskåne vill inte bekräfta att det kan finnas ett hedersrelaterat motiv till mordet.

Han berättar att utredningsarbetet pågår med en stor polisinsats, men att inget av det som hittills kommit fram kan redovisas offentligt.

Den misstänkte 16-åringen betecknas fortfarande som en "närstående", till offret utan att polisen vill utveckla det närmare.

Pojkens personuppgifter är sekretessbelagda hos tingsrätten. Han är fortsatt anhållen som skäligen misstänkt för mord, vilket är den lägre misstankegraden. Inga andra frihetsberövanden har gjorts i fallet.