Datainspektionen förelägger Bergkvarabuss att sluta med sin kamerövervakning vid anläggningen i Varberg under ordinarie arbetstid. Med tio kameror har de anställda kunnat följas vilket kan få konsekvenser för den personliga integriteten.

Nu ska företaget göra en grundlig analys om övervakningen verkligen behövs.