Direktiven ska vara klara före semestern och i höst ska utredningen tillsättas.