Regeringen får sjunkande förtroendesiffror i opinionsinstitutet Skops senaste mätning.

50 procent av de tillfrågade anser att regeringen gör ett mycket bra eller ganska bra jobb, en nedgång med 7 procentenheter jämfört med förra mätningen.

Och 37 procent tycker att en rödgrön regering skulle vara bättre än den sittande. Det är en uppgång med 4 procentenheter.

I undersökningen, som genomfördes mellan den 27 mars och den 19 april, intervjuades 1 000 personer.