Det är oro för kvaliteten i mottagandet när många fler kommer som gör att Moderaterna vill se över invandringspolitiken, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt som hävdar att det inte finns något uttalat syfte att minska antalet som kommer.

Reinfeldt distanserar sig från migrationsminister Tobias Billströms tal om att påverka volymerna och flödena in till Sverige och tillägger att det inte står något om det i direktiven till den arbetsgrupp i partiet som Billström leder.