• måndag 24 april 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Finns inga hemligheter att plocka fram High & Low High & Low
Vädersponsor:

Satsning på unga och invandrare

Regeringen sänker sin tillväxtprognos i vårpropositionen som presenteras i dag. Det kommer att försvaga arbetsmarknaden, samtidigt vill finansminister Anders Borg öka förutsättningarna för grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som unga och invandrare som varit kort tid i Sverige.

Regeringen sänker sin tillväxtprognos för 2012 från 1,3 till 0,4 procent i vårpropositionen som presenteras i dag, enligt finansminister Anders Borg. Det försvagar arbetsmarknaden och ökar troligen arbetslösheten med "några tiondelar" under våren.

-Sedan normaliseras det med export och investeringar nästa år. Då börjar tillväxten åter dunka på, sade Borg i en intervju i SVT:s Agenda i går kväll.

Han ser ett underskott i statsfinanserna i år på 13-14 miljarder kronor, att jämföra med prognosen om ett överskott på 60 miljarder för ett år sedan.

Det finns, anser Borg, anledning att vara försiktig med nya satsningar, eftersom osäkerheten är stor i internationell ekonomi.

-Om vi ser att det internationella orosläget stabiliserat sig lite, då tror jag det kan vara läge att börja investera Sverige ur krisen. Men då ska vi vara uppe på torra land, sade han till Agenda.

Utöver den bostadspolitiska satsning på 1,75 miljarder kronor som aviserades i veckan har regeringen utlovat propositioner om infrastruktur, utbildning och forskning i höst.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Anders Borg och regeringspartiernas ekonomiska talespersoner att det med en försvagad arbetsmarknad gäller att framför allt öka förutsättningarna för grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som unga och invandrare som varit kort tid i Sverige.

"Regeringen överväger förstärkningar av etableringsreformen" genom bland annat ökade praktikmöjligheter för att få nyanlända invandrare i arbete.

Tidigare i veckan sade regeringen att den ämnar satsa på företagande och arbete för unga genom sänkt arbetsgivaravgift, nystartsjobb och subventionerade anställningar.

 
 
Annons