En skolbuss körde i morse av vägen utanför Kungälv och det finns risk att den ska välta, enligt polisen. Olyckan inträffade på länsväg 570 vid Kärna i höjd med Flateby.

I bussen fanns cirka 40-50 barn. De fick sätta sig på samma sida för att bussen inte skulle välta. Alla barnen kunde tas ut ur bussen oskadda, uppger polisen.

Räddningstjänsten jobbade med att säkra bussen för att förhindra att den välter.

Trafiken är avstängd åt båda hållen.