Socialstyrelsen vill snabbt kunna lägga ner vissa ärenden med klagomål från patienter på sjukvården.

Under 2011 fick Socialstyrelsen in 6 689 nya klagomål på sjukvården. Myndigheten hinner helt enkelt inte med, skriver Dagens Medicin.

Per-Anders Sunesson, chef för tillsynsavdelningen, ifrågasätter därför om det är värt att lägga lika mycket krut på alla anmälningar.

Ett snabbspår för mindre allvarliga klagomål kräver dock en lagändring. Ett förslag lämnas till regeringen i höst.