Patientlagen bör också poängtera patienternas rätt till begriplig information - läkaren eller den som lämnat informationen ska vara skyldig att försäkra sig om att den skadade eller sjuke förstått.

Den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen stiftades för ett trettiotal år sedan, då det fanns ett fåtal privata vårdgivare, konstaterar regeringens utredare Johan Assarsson:

-En del rättigheter har ju funnits tidigare, men nu hoppas vi på en tydlig och lättläst lag om vad man kan förvänta sig av information, delaktighet, möjlighet att få en second opinion och att välja vårdgivare.

Med "second opinion" menas i det här sammanhanget möjligheten för en person som exempelvis fått diagnosen cancer att få tala med ytterligare en läkare om eventuella alternativ i den kommande behandlingen. Johan Assarsson konstaterar att möjligheten redan finns, men att den utnyttjas av få.

-Det ska bli lättare att få en second opinion vid allvarlig eller livshotande sjukdom. Landstinget får en skyldighet att erbjuda en sådan inom det egna eller i annat landsting. Det är viktigt ur ett patientperspektiv.

Patientmaktsutredningen föreslår också ett fritt vårdval inte bara inom det egna landstinget utan över hela landet, med mindre administrativa hinder än i dag. Patienten ska kunna välja såväl offentligt som privat driven öppenvård. Tanken är att underlätta för patienter som bor nära en landstingsgräns och kanske har lättare att ta sig till en vårdcentral på andra sidan gränsen.

-Förslaget är ett viktig steg för att åstadkomma vård som utgår mer från patienternas perspektiv, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Han pekar bland annat på den grundläggande rättigheten att förstå vilken behandling som ordineras och varför. På den punkten är svensk vård inte bra, enligt Hägglund.

-En person som kanske varit nervös i mötet med sjukvårdspersonalen kan mycket väl lämna mötet utan att veta vad som egentligen sades. Inte minst vad gäller äldre och multisjuka sker mycket av vården över huvudet på dem.

Möjligheten att välja hus- eller specialistläkare i ett annat landsting finns redan, men kunskapen om detta är lika med noll, enligt Hägglund.

-Det har ett otroligt stort värde att tydliggöra möjligheten att vända sig någon annanstans, men jag tror att det kommer att användas i liten utsträckning, säger han.