Statsminister Fredrik Reinfeldt och Tolgfors håller en pressträff klockan 11 i dag, enligt ett pressmeddelande.

Det är tre veckor sedan Ekot i Sveriges Radio rullade upp historien om hur Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som konsult skulle ingå i ett projekt där en vapenfabrik skulle upprättas i Saudiarabien. Eftersom uppgiften ansågs tänja på gränserna för vad FOI fick göra bildades ett så kallat bulvanföretag, SSTI, av en FOI-anställd som skulle samordna projektet.

Att personer på Tolgfors eget departement var införstådda med projektet är klart, men enligt försvarsministerns själv kände han inte till upplägget med SSTI förrän i mars 2010, då det övergavs.

Historien ledde till att MP gjorde en anmälan till riksdagens konstitutionsutskott, en av tre mot Tolgfors den senaste tiden.

Enligt Eriksson kommer KU:s granskning av regeringens hantering av saudivapenaffären att genomföras som planerat.

Det skedet kommer enligt Peter Eriksson lite närmare sommaren eller i början av hösten.

Den (S)-märkte statsvetaren Ulf Bjereld är inte särskild överraskad av Tolgfors avgång.

TT: Är han ett offer eller bär han stor skuld för affären?

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin menar att avgången är ett resultat av att Sten Tolgfors "snärjt in sig i en härva av oklarheter".

Det viktiga nu är att gå till botten med hela affären och ta reda på vad som faktiskt hänt, anser han.

Från V hördes upprepade krav på Tolgfors avgång, senast i veckan sedan Ekot hävdat att de pengar som användes för att bilda SSTI bestod av ett lån till FOI från den militära underrättelsetjänsten Must.

En annan obekräftad, och av departementet avfärdad, besvärande uppgift rapporterades av Aftonbladet i onsdags. En tjänsteman på försvarsdepartementet påstods ha förhindrat att ett dokument om projektet diariefördes i syfte att skydda Tolgfors.

Regeringen får det svårare att klara sig med honom, då är det lättare att offra honom, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet till TT.

Saudiaffären har utöver den kommande granskningen i KU lett till att två förundersökningar har inletts om misstänkta brott på FOI. Dels utreder åklagarkammaren för säkerhetsmål om brott begåtts i samband med bildandet av SSTI, dels undersöker justitiekanslern om läckaget av hemliga dokument till Ekot utgör ett brott mot tystnadsplikten.

Hon kan inte säga om avgången beror på att Tolgfors faktiskt tar på sig ansvaret för affären.

"Under de senaste veckorna har flera uppgifter framkommit om försvarsdepartementets inblandning i och kännedom om vapenaffären i Saudiarabien, uppgifter som omöjligen kunnat vara sanna samtidigt".

"Vi har därför förklarat att Miljöpartiet förlorat förtroendet för Sten Tolgfors och att han borde överväga vilket förtroende han har kvar hos svenska folket. Det har han nu gjort, och dragit slutsatserna av", säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i en skriftlig kommentar.

Moderaten Sten Tolgfors tillträdde som försvarsminister 2007. Han var innan dessförinnan handelsminister 2006-2007.

Sten Tolgfors är född 1966 och är bosatt i Örebro med sin sambo och två barn.

Detta har hänt

6 mars

Ekoredaktionen avslöjar FOI:s planer på stöd till bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien. För att göra affären mindre politiskt känslig bildar FOI 2009 bulvanbolaget SSTI. Vd blev en högt uppsatt FOI-anställd. Generaldirektör Jan-Olof Lind förnekar kännedom om SSTI, trots att han i brev till försvarsdepartementet anhållit om tillstånd för FOI att agera konsult åt SSTI.

7 mars

Lind intervjuas i Aktuellt och uppger att det var han själv som stoppade upplägget med SSTI 2010.

9 mars

Försvarsminister Sten Tolgfors skyller FOI för att "strulat till" relationerna med Saudiarabien genom att lova dem mer än vad FOI kan hålla. FOI får i uppdrag av Tolgfors att reda ut hur SSTI bildades.

15 mars

Konstitutionsutskottet beslutar inleda granskning. Utfrågningar tidigast i höst.

20 mars

FOI anmäler misstanke om brott mot offentlighets- och sekretesslagen till justitiekanslern (JK). Myndigheten vill pröva om någon brutit sekretesskraven när Ekot fått dokument som omfattas av utrikessekretess.

22 mars

FOI uppger att polisanmälan gjorts efter granskningen av SSTI. Åklagare har beslutat om förundersökning. Ett par medarbetare på FOI omplaceras. Vilken typ av brott som misstänks avslöjas inte.

26 mars

JK inleder utredning om sekretessbrott.

27 mars

Uppgifter från Ekoredaktionen om att Must finansierat starten av SSTI.

28 mars

Försvarsdepartementet dementerar uppgifter om att det försökt skydda Sten Tolgfors genom att undvika att diarieföra dokument om affären.

29 mars

Tolgfors avgår.