• onsdag 29 mars 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Thåström Centrumbloggen Centrumbloggen
Vädersponsor:

Sten Tolgfors avgår på egen begäran

Försvarsminister Sten Tolgfors avgår på egen begäran, uppger statsministerns pressekreterare för TT.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin menar att avgången är ett resultat av att Sten Tolgfors "snärjt in sig i en härva av oklarheter".

Statsminister Fredrik Reinfeldt och Tolgfors håller en pressträff klockan 11 i dag, enligt ett pressmeddelande.

Det är tre veckor sedan Ekot i Sveriges Radio rullade upp historien om hur Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som konsult skulle ingå i ett projekt där en vapenfabrik skulle upprättas i Saudiarabien. Eftersom uppgiften ansågs tänja på gränserna för vad FOI fick göra bildades ett så kallat bulvanföretag, SSTI, av en FOI-anställd som skulle samordna projektet.

Att personer på Tolgfors eget departement var införstådda med projektet är klart, men enligt försvarsministerns själv kände han inte till upplägget med SSTI förrän i mars 2010, då det övergavs.

Historien ledde till att MP gjorde en anmälan till riksdagens konstitutionsutskott, en av tre mot Tolgfors den senaste tiden.

-Det är uppenbart att de senaste uppgifterna blev väldigt besvärande för Sten Tolgfors, säger Peter Eriksson, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

Enligt Eriksson kommer KU:s granskning av regeringens hantering av saudivapenaffären att genomföras som planerat.

-Vi har redan börjat ta in material och underlag och det fortsätter vi med i och med att det kommer fram nya uppgifter. I nästa steg kommer vi att begära in handlingar från regeringen och sedan ställa frågor till framför allt försvarsdepartementet, säger han.

Det skedet kommer enligt Peter Eriksson lite närmare sommaren eller i början av hösten.

Den (S)-märkte statsvetaren Ulf Bjereld är inte särskild överraskad av Tolgfors avgång.

-Man kan väl säga att Tolgfors blev en allt för stor belastning för alliansregeringen i takt med att den här affären rullade på. Jag tror att det kan bli en lättnad, inte bara för Tolgfors personligen, utan också för statsministern.

TT: Är han ett offer eller bär han stor skuld för affären?

-Det får en utredning i efterhand visa. Det har funnits väldigt många frågetecken som Tolgfors inte kunnat räta ut. Men vilket ansvar han egentligen har haft är för tidigt att säga, säger Ulf Bjereld till TT.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin menar att avgången är ett resultat av att Sten Tolgfors "snärjt in sig i en härva av oklarheter".

Det viktiga nu är att gå till botten med hela affären och ta reda på vad som faktiskt hänt, anser han.

-Jag utgår från att Sten Tolgfors trots att han avgår kommer till KU-förhören för att bringa klarhet i vad som hänt, säger han.

Från V hördes upprepade krav på Tolgfors avgång, senast i veckan sedan Ekot hävdat att de pengar som användes för att bilda SSTI bestod av ett lån till FOI från den militära underrättelsetjänsten Must.

En annan obekräftad, och av departementet avfärdad, besvärande uppgift rapporterades av Aftonbladet i onsdags. En tjänsteman på försvarsdepartementet påstods ha förhindrat att ett dokument om projektet diariefördes i syfte att skydda Tolgfors.

-De dokument som tydligen flutit upp i går är av en sådan karaktär att det framgår att Tolgfors varit mer aktiv i de aktiviteter som har med Saudiarabien att göra. Det blir då lättare att vara mer öppet kritisk mot honom, nu blir det lättare för Socialdemokraterna att vrida om kniven. Nu blir han en belastning för regeringen, då blir det här ett sätt att få undan och desarmera frågan.

Regeringen får det svårare att klara sig med honom, då är det lättare att offra honom, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet till TT.

Saudiaffären har utöver den kommande granskningen i KU lett till att två förundersökningar har inletts om misstänkta brott på FOI. Dels utreder åklagarkammaren för säkerhetsmål om brott begåtts i samband med bildandet av SSTI, dels undersöker justitiekanslern om läckaget av hemliga dokument till Ekot utgör ett brott mot tystnadsplikten.

-Jag förstår att alla människor har en gräns för vad man orkar, säger Annika Nordgren Christensen, före detta försvarspolitiker (MP).

Hon kan inte säga om avgången beror på att Tolgfors faktiskt tar på sig ansvaret för affären.

-Alldeles oavsett det är det självklart att ministern har det yttersta ansvaret för sitt departement, säger hon.
-Han hade ju lindrigt sagt en väldigt svår och speciell situation med tre KU-anmälningar mot sig. Men självklart, om de hade gått bra ur hans perspektiv, om det hade blivit klarlagt att ansvarsfrågan gick i hans riktning hade det varit möjligt att komma tillbaka.

"Under de senaste veckorna har flera uppgifter framkommit om försvarsdepartementets inblandning i och kännedom om vapenaffären i Saudiarabien, uppgifter som omöjligen kunnat vara sanna samtidigt".

"Vi har därför förklarat att Miljöpartiet förlorat förtroendet för Sten Tolgfors och att han borde överväga vilket förtroende han har kvar hos svenska folket. Det har han nu gjort, och dragit slutsatserna av", säger Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i en skriftlig kommentar.

Moderaten Sten Tolgfors tillträdde som försvarsminister 2007. Han var innan dessförinnan handelsminister 2006-2007.

Sten Tolgfors är född 1966 och är bosatt i Örebro med sin sambo och två barn.

Detta har hänt

6 mars

Ekoredaktionen avslöjar FOI:s planer på stöd till bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien. För att göra affären mindre politiskt känslig bildar FOI 2009 bulvanbolaget SSTI. Vd blev en högt uppsatt FOI-anställd. Generaldirektör Jan-Olof Lind förnekar kännedom om SSTI, trots att han i brev till försvarsdepartementet anhållit om tillstånd för FOI att agera konsult åt SSTI.

7 mars

Lind intervjuas i Aktuellt och uppger att det var han själv som stoppade upplägget med SSTI 2010.

9 mars

Försvarsminister Sten Tolgfors skyller FOI för att "strulat till" relationerna med Saudiarabien genom att lova dem mer än vad FOI kan hålla. FOI får i uppdrag av Tolgfors att reda ut hur SSTI bildades.

15 mars

Konstitutionsutskottet beslutar inleda granskning. Utfrågningar tidigast i höst.

20 mars

FOI anmäler misstanke om brott mot offentlighets- och sekretesslagen till justitiekanslern (JK). Myndigheten vill pröva om någon brutit sekretesskraven när Ekot fått dokument som omfattas av utrikessekretess.

22 mars

FOI uppger att polisanmälan gjorts efter granskningen av SSTI. Åklagare har beslutat om förundersökning. Ett par medarbetare på FOI omplaceras. Vilken typ av brott som misstänks avslöjas inte.

26 mars

JK inleder utredning om sekretessbrott.

27 mars

Uppgifter från Ekoredaktionen om att Must finansierat starten av SSTI.

28 mars

Försvarsdepartementet dementerar uppgifter om att det försökt skydda Sten Tolgfors genom att undvika att diarieföra dokument om affären.

29 mars

Tolgfors avgår.

 
 
Annons