Vattennivån i Storsjön i Viskafors utanför Borås har sjunkit fyra meter, skriver Borås Tidning. I sommar sjunker nivån ytterligare tre meter. Orsaken är att Vattenfall ska reparera en damm. För att komma åt måste sjön dräneras på vatten. Det får konsekvenser för fåglarna som inte kan häcka och fiskarna som inte kan leka. Att det är möjligt med så ingripande åtgärder beror på 100 år gamla vattendomar.

"Urgammalt och urkasst", anser en biolog i kommunen.