Ett elfel mellan Järna och Gnesta i Sörmland gjorde att ingen tågtrafik kunde passera den delen av västra stambanan på söndagskvällen. Hela 27 tåg påverkades. Bara ett blev kvar på sträckan och resenärerna slussades vidare med buss.

Tur i oturen är också att det är tätt med järnvägsspår i regionen. Både tågen till Stockholm söderifrån och tågen ut från huvudstaden söderut kunde ledas om via Eskilstuna, Västerås och Nyköping.

Omdirigeringarna av tågen mellan Göteborg och Stockholm medförde den längsta omvägen - en timme längre i normaltrafik.

Bussar stod körklara i Katrineholm för att rycka in om SJ behövde "lätta på trycket på banan".

Enligt Trafikverket öppnades ett spår vid 22-tiden och det andra skulle öppnas före midnatt. Vad som orsakade elfelet var okänt ännu sent på kvällen.