Världshälsoorganisationen (WHO) råder vuxna att äta ännu mindre salt och mer kalium än tidigare rekommenderat. Enligt de nya riktlinjerna ska vuxna konsumera mindre än två gram natrium, eller fem gram salt och minst tre och halvt gram kalium per dag.

Med rekommendationen hoppas WHO minska riskerna för hjärtsjukdomar och stroke.

Tidigare har WHO rekommenderat ett intag av två gram natrium per dag, men nu anser alltså organisationen att man vuxna bör äta mindre än så.