Publicerad: 2012-04-16 09:31, senaste uppdaterad: 2012-04-16 22:04
Läs upp

Ansträngd ekonomi för Östhammars kommun

Östhammars kommun har några tunga år framför sig och måste samtidigt skapa ekonomiskt utrymme för att möta kommande behov. Den slutsatsen drar kommunstyrelsen i årsredovisningen för 2011.

FAKTA

Målet återställs 2012 och 2013
Resultatet för 2011 stannade på 0,5 miljoner kronor. Målet är ett överskott på två procent av skatter och intäkter, det vill säga 20 miljoner kronor. Målet ska återställas under 2012 och genom åtgärder i budgeten för 2013.
2010 stannade resultatet på 13,2 miljoner kronor. 2009 stannade det på 17,2 miljoner kronor.
Samtidigt har kommunens soliditet sjunkit från 58 procent till 53 procent. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital.För första gången på sju år lyckas inte Östhammars kommun uppnå en budget i balans. Resultatet, som stannar på 0,5 miljoner kronor, orsakas av kostnadsökningar för kollektivtrafik, pensioner och semesterlöneskuld. Flera av dessa ökningar är av engångskaraktär, uppger kommunstyrelsen i en skrivelse till kommunfullmäktige.

Samtidigt flaggar kommunstyrelsen för att de närmaste åren, det vill säga 2012 och 2013, blir tuffa. För att möta kommande behov behöver kommunen uppnå ett överskott på 20 miljoner kronor per år. Dagens beräkningar visar att överskottet stannar på 3,7 miljoner kronor 2012 och på 0,1 miljoner kronor 2013. I årsredovisningen för 2011 heter det att ”kraftfulla effektivitetsåtgärder och strukturförändringar måste vidtas” för att klara en budget i balans.

Vad den ekonomiska situationen i parktiken innebär för kommunens verksamheter är för tidigt att säga, men kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) tror att konsekvenserna kan bli tuffa.
– Vi behöver ett överskott på 20 miljoner kronor per år för att stärka kommunens kapital och finansiera investeringar med egna medel, säger han.
Den bekymmersamma situationen innebär att Östhammars kommun måste göra en tydlig prioritering av förskola, skola och äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är de enda nämnder som får kompensation för pris- och löneökningar i år.
– Omsorgsbehoven och god kvalitet i skolan kommer vi inte undan, säger Jacob Spangenberg.

En av de stora utmaningarna Östhammars kommun är en befolkning som blir allt äldre. Det innebär att resurser behöver flyttas från förskola och skola till äldreomsorgen. Samtidigt är behoven av investeringar i infrastruktur och nya lokaler stora. Bland annat är flera skolor i dagsläget så pass slitna att renoveringar inte är aktuella. Kommunens simhallar behöver också renoveras. Simhallen i Alunda är redan stängd och det är i dagsläget oklart om den över huvudtaget öppnar igen.
– Vi måste fråga oss hur många simhallar vi behöver i framtiden, säger Jacob Spangenberg.

Samtidigt som Östhammar får en allt äldre befolkning befarar kommunstyrelsen dessutom att det blir svårare att rekrytera personal till vård och omsorg kommande år. Mycket pekar på att det också blir svårt att rekrytera akademiker med hög kompetens i framtiden. En samverkan med närliggande kommuner om personal kan därför bli aktuell.

Av: Peter Söderlund peter.soderlund@unt.se

östhammarsmordet
Evelina Gustavsson, Lukas Waglgren och Isabell Eriksson hängde upp sitt egentillverkade påskpynt. Bild: Magdalena Prevéus
Foto: Magdalena PrevéusEvelina Gustavsson, Lukas Waglgren och Isabell Eriksson.

Förskola klädde påskbjörken

På tisdagen uppträder J.E.M i Gimo. Därifrån kommer bandmedlemmen Elli Flemström.  Bild: Model house
Foto: Model house På tisdagen uppträder J.E.M i Gimo. Därifrån kommer bandmedlemmen Elli Flemström.

Musikveckans artister klara

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


Kontakta redaktionen

Nyhetschef: 018-478 15 80
E-post: osthammar@unt.se

                                               Fler telefonnummer

 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »