Publicerad: 2012-04-28 12:00, senaste uppdaterad: 2012-04-28 13:04
Läs upp
Laddar...

Strandskyddet blir kvar

Det skulle bli möjligt att bygga utan strandskyddsdispens. Men nu drar samhällsbyggnadsnämnden i Östhammar tillbaka planerna. Konsekvenserna skulle bli alltför negativa, bedömer nämnden.

FAKTA

Värnar allmänhetens intressen
Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.
Inom den strandskyddade zonen är det till exempel förbjudet att bygga hus och andra tillbyggnader som bryggor och båthus. Det är även förbjudet att ändra redan befintliga byggnader. Det är heller inte tillåtet att sätta upp staket. Åtgärder som kan skada växt- och djurlivet är också förbjudna. Det kan röra sig om att gräva, fälla träd och gödsla.Källa: NaturvårdsverketMånga fastighetsägare vill bygga kompletteringsbyggnader på sina strandnära tomter i Östhammars kommun.  I dagsläget är det dock förbjudet att bygga i strandskyddat område så länge man saknar dispens för en utbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fullt upp med att behandla ansökningar om strandskyddsdispenser.
För ett drygt år sedan ansökte samhällsbyggnadsnämnden om lättnader i strandskyddsbestämmelserna hos länsstyrelsen. Lättnaderna innebar att det skulle bli möjligt att bygga kompletteringsbyggnader utan strandskyddsdispens. Villkoren var att byggnaderna inte fick stå närmare stranden än 25 meter och högst 15 meter från huvudbyggnaden.

Men nu svänger samhällsbyggnadsnämnden. Konsekvenserna av lättnader i strandskyddsbestämmelserna skulle bli allt för negativa. Christian Blomberg, planchef på samhällsbyggnadskontoret, pekar bland annat på att fastighetsägarna skulle få avgöra om strandskyddsbestämmelserna skulle tillämpas eller inte. Om fastighetsägarna får göra det kan det dessutom leda till onödiga sanktioner från samhällsbyggnadsnämnden.
– Vi ser redan i dag att det finns väldigt liten förståelse för strandskyddsbestämmelserna, säger han.
Utöver det menar Christian Blomberg att det skulle bli svårt för samhällsbyggnadsnämnden att få ett grepp om hur många byggnader som omfattas av strandskyddet. De resurserna finns helt enkelt inte. Slutsatsen är att lättnader i strandskyddsbestämmelserna skulle leda till bekymmer för både fastighetsägarna och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Enligt Christian Blomberg förekommer det att fastighetsägare bygger i strandskyddsområdet utan att söka dispens.
– Vi ser att byggnation som inte är sanktionerad ökar i stället för att minska. Det händer ofta att vi ser objekt som byggts utan strandskyddsdispens.
Samtidigt betonar Christian Blomberg att det inte alltid är lätt för enskilda fastighetsägare att känna till lagstiftningen. Strandskyddets syfte är att ge både människor och växt- och djurlivet tillgång till stränder. Det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda.
– Det är en stor inskränkning i äganderätten. En stor del av fastigheten har ägaren inte tillgång till, säger han.

Av: Peter Söderlund peter.soderlund@unt.se

Kommentarer till artikeln
landsbygdsutveckling blir en flopp
Just för att ett område ska kunna pekas ut som ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära lägen alltså (LIS). Måste ett stort antal kriterier som anges i miljöbalken vara uppfyllda. Dessa kriterier anger bland annat att reglerna ska tillämpas mycket restriktivt i miljöbalken. Som att det måste finnas vägar och bussförbindelser till dessa sjöar annars går det inte att genom föra detta.

Finns det en tätort inom 9 km avstånd då räknas inte det som en landsbygd. Det måste finnas bil vägar till sjön. Annars får man inte igenom ett LIS-område överhuvudtaget. Man kommer aldrig att få bygga i glesbygden just för att det finns för lite hus vid sjön och dåligt med vägar där. En kommun kan peka ut ett LIS-område.Det är Länsstyrelsen som har det slutgiltiga ordet på hela LIS processen.
Argento, 25 jun 2013 kl 17:37
ÅTALADE. 30 utländska aktivister från Greenpeace stod inför rätta i Uppsala på fredagen,       efter aktionen vid Forsmarks kärnkraftverk. Här är de på väg in i rättsalen.foto: hans e ericson Bild: Hans E Ericson
Foto: Hans E Ericson (arkivbild) Aktivister från Greenpeace stod inför rätta i Uppsala efter aktionen vid Forsmarks kärnkraftverk.

Sänkt straff för aktivister

Karina Hafdell och Peter Zoné klättrade upp på fartyget Reggeborg med tårta till besättningen Bild: Magdalena Prevéus
Foto: Magdalena PrevéusKarina Hafdell och Peter Zoné klättrade upp på fartyget Reggeborg med tårta till besättningen

Skepp kommer lastat med tårta

Från vänster Mita Bromark, Lill Lundgren, Ann-Kristine Strömberg Svärd och Susanne Thurfjell är nöjda så här långt med besökstillströmningen av Konst på väg i Tierps kommun. Bild: Christer Bergström
Foto: Christer BergströmMita Bromark, Lill Lundgren, Ann-Kristine Strömberg Svärd och Susanne Thurfjell 

Nöjda konstnärer efter rundorna

östhammarsmordet
Evelina Gustavsson, Lukas Waglgren och Isabell Eriksson hängde upp sitt egentillverkade påskpynt. Bild: Magdalena Prevéus
Foto: Magdalena PrevéusEvelina Gustavsson, Lukas Waglgren och Isabell Eriksson.

Förskola klädde påskbjörken

På tisdagen uppträder J.E.M i Gimo. Därifrån kommer bandmedlemmen Elli Flemström.  Bild: Model house
Foto: Model house På tisdagen uppträder J.E.M i Gimo. Därifrån kommer bandmedlemmen Elli Flemström.

Musikveckans artister klara

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


Kontakta redaktionen

Nyhetschef: 018-478 15 80
E-post: osthammar@unt.se

                                               Fler telefonnummer

 

     

 


 

Nyheter

Kultur & Nöje

Sport

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »