På väg från Uppsala till Enköping ligger Balingsta, vars anor sträcker sig hela vägen tillbaka till 1200-talet. Balingsta förskola är i det sammanhanget ett nytt tillskott i det lilla samhället, men de pedagogiska ambitionerna är högt satta och verksamheten växer snabbt. Vid terminsstarten 2017 kommer en ny kull barn att börja på förskolan där modern teknik knyter samman lek och lärande ute i naturen.

Förskolan leds sedan augusti 2016 av förskolechef Anzhelika Polyova, som tidigt såg fördelarna med kommunikationstjänsten Infoping. Med hjälp av den hålls föräldrar uppdaterade med text och bild om vad deras barn gör under skoldagen, och Infoping används även för att informera om kommande aktiviteter och nyheter på förskolan.

– Det var en av föräldrarna på förskolan som tipsade om Infoping och hur tjänsten kunde användas för att hålla kontakten med alla föräldrar. I och med att förskolan drivs som ett föräldrakooperativ, är det viktigt att snabbt kunna nå ut med information antingen det gäller plötslig sjukdom eller något så litet som kvarglömda kläder, berättar Anzhelika.

Infoping gör att vi snabbt och smidigt kan hålla kontakt med barnens föräldrar, samtidigt som vi får mer tid över för lek och lärande med barnen.

Är inte det här sådant ni hade kunnat använda vanliga sms eller mail till istället?

– Det var ju så vi fick göra tidigare, men fördelen med Infoping, och den stora anledningen till att tjänsten passar oss så bra, är att vi nu kan se att alla tagit emot informationen genom läsbekräftelser. Man kan även ställa snabba frågor och skicka ut enkäter, om det finns olika alternativ att ta ställning till. Det är särskilt viktigt för oss då resurserna är begränsade och hela verksamheten bygger på att föräldrarna är väldigt involverade i verksamheten.

Så Infoping har blivit det moderna alternativet till att skicka hem en lapp till föräldrarna när det till exempel är dags för en friluftsdag?

– Precis. Nu är det ingen risk att något kommer bort på vägen, utan alla vet att all viktig information som rör förskolan eller deras barn levereras direkt till mobilen.

Finns det någon annan vinning för er del som du skulle vilja ta upp gällande Infoping?

– Bäst är egentligen att tjänsten ger oss mer tid med barnen. Där vi tidigare var tvungna att avsätta delar av dagen till telefontider, så kan vi nu ha fullt fokus på barnen och sköta kommunikationen med föräldrarna när det inte påverkar någon pedagogisk aktivitet. Det är smidigt för oss lärare och mycket uppskattat av stressade föräldrar som inte längre behöver tänka på att ringa oss vid en viss tid. Informationsflödet fungerar väldigt bra åt båda håll så att säga, avslutar en mycket nöjd Anzhelika innan det åter är dags att bege sig ut i snön med barnen.