Publicerad: 2012-04-25 08:58, senaste uppdaterad: 2013-02-04 09:02
Läs upp
Sigtuna humanistiska läroverk. Skolchefen Kent Edberg.
Foto: Hans E Ericson
Laddar...

Föräldrar vill lösa mer utan polisens hjälp

Stämningen på SSHL i Sigtuna var i går lugn och sorgsen. Men bland föräldrarna finns oro för vad som händer på skolan. Vissa anser att skolledningen ibland borde låta bli att ringa polisen.

160 av 490 elever på SSHL är internatelever i högstadie- och gymnasieålder. De bor och studerar här när deras föräldrar arbetar utomlands.

De tre skolorna SSHL, Grennaskolan och Lundsbergs skola har fått sin ställning som riksinternat genom ett beslut från den förra regeringen. De ansåg att det svenska näringslivet och myndigheterna har behov av skolorna.

I Skolinspektionens rapport som kom efter en inspektion förra året står att stora förbättringar genomförts i värdegrundsarbetet de senaste åren på SSHL och att den övergripande bedömningen är att skolledningen arbetar systematiskt med värdegrunden. Men på vissa punkter måste arbetet intensifieras och det finns risker att subkulturer uppstår, anser Skolinspektionen.

Bland annat förekom här fortfarande ”kamratfostran” i olika perioder. ”Personalen arbetar emot detta, men stöter ibland på motstånd från föräldrar och elever, som tvärtom förväntar sig att gamla internattraditioner ska leva vidare” skriver Skolinspektionen.



Det var under måndagen som fem elever på riksinternatskolan Sigtunaskolan humanistiska läroverket anhölls misstänkta för grov misshandel mot en annan elev på skolan.
Det var skolan som gjorde anmälan. Något som inte alla föräldrar uppskattar.
– Det är en mycket infekterad situation just nu och det som hände i måndags blottlägger sprickor som har funnits mellan skolledning, elever, föräldrar och övrig personal under en tid tillbaka, säger Torbjörn Jakobson, ordförande i föräldraföreningen på SSHL.

Han säger att många föräldrar är bekymrade och att man har varit det långt innan måndagens händelser.
– Många har reagerat starkt då skolan polisanmäler elever och att det kom piketpoliser utfarande till skolan för att sätta elever i i Solna. Det känns inte alls bra, säger Torbjörn Jakobson.

Han säger att föräldraföreningens inställning är att polisanmälningar riskerar att ge negativ uppmärksamhet i medierna för skolan. Samtidigt säger andra föräldrar i föreningen att de inte håller med om den åsikten, utan att deras främsta mål är att veta att alla elever som går på skolan är trygga.
– Föräldrarna, som flera bor långt från sina barn, riskerar också att bli oroliga när man inte vet om ens barn kan bli anmält för någon mindre förseelse. Fusk, stöld, narkotika- och alkoholbruk straffas alltid på SSHL. Vi är inte emot polisanmälningar i misshandelsfall, men sådant som går obemärkt förbi på andra skolor väcker stor uppmärksamhet här, säger Torbjörn Jakobson.

Som mindre feltramp benämner han om någon blivit berusad eller snusat.
– Det finns många risker med hanteringen och det känns obehagligt. Mycket skulle man kunna lösa själva, utan att blanda in polisen, tycker Torbjörn Jakobson.

Samtidigt nämner han att SSHL är satt under press. Dels för att man granskas hårt av Skolinspektionen efter kritik om pennalism på riksinternatskolan Lundsberg i Värmland, dels för att skolans ekonomi har blivit sämre.
– Skolan får mycket av sina inkomster genom internateleverna, men antalet internatelever minskar. Lundsberg har inte haft samma negativa utveckling trots all kritik de har fått, säger Torbjörn Jakobson.

Vad tycker du om pennalism?
– Inget som handlar om mobbning och som kränker enskilda ska få förekomma. Men det arbetar både Sigtuna och Lundsberg på allvar mot. Sedan finns det kamratuppfostran, vilket inte är detsamma som pennalism, tycker Torbjörn Jakobson.
Han anser att kamratuppfostran är något som även förekommer i exempelvis stora syskongrupper.
– Det händer att stora syskon ibland tvingar yngre syskon att gå ärenden eller ger dem en klapp på axeln, säger Torbjörn Jakobson.

Skolchefen Kent Edberg fick under tisdagen många samtal från oroliga föräldrar, men av hänsyn till de inblandade fick han inte ge ut några detaljer om vad som hänt.
– Jag såg hämtningen av två av de inblandade eleverna och uppfattade att polisen betedde sig korrekt, det var inget dramatiskt i hämtningen även om det var mycket tragiskt. Poliserna var civilklädda och jag kunde inte se någon piketbuss, säger Kent Edberg.

Han säger att skolledningen inte är satt under någon press, utan bejakar Skolinspektionens synpunkter som framkommit om att det finns risker för att det skapas subkulturer eller kamratförtryck på skolan.
– Vad det gäller polisanmälningar och regler så är min kommentar att vi inte sopar saker under mattan här och det är inget nytt. Om ett brott begås så anmäler vi även till polisen. Så har vi alltid gjort, säger Kent Edberg.

Vad det gäller minskat antal elever så tror han att det har andra orsaker än reglerna på skolan.
– Det handlar snarare om finanskrisen och ett sjunkande elevunderlag i hela landet.

 

 

Av: Maria Lindblom maria.lindblom@unt.se

Seriepremiär • DivisiON I norra
4063297_.JPG?1397419117391_
Foto: Johan WibergJimmy Karlsson var poängbäst när Skånela kvalvann.

Drömstart för Skånela

Kontakta redaktionen

Nyhetschef
018-478 15 80
E-post: marsta@unt.se

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »