Det var vid Västra Bangatan som en vattenläcka uppstod.

- Vi fick en vattenläcka i en ledning under ett pågående VA-arbete. Det rann ut en hel del vatten vilket gjorde att vattnet rann mycket snabbare i kringliggande ledningar. Det i sin tur gjorde att flagor lossnade från insidan av ledningarna som färgat vattnet brunt. Det är egentligen inget farligt men kan se lite märkligt ut, säger Agneta Holm, VA-chef på Sigtuna vatten och renhållning.

Två tappställen placerades ut för boende i området, en bakom HSB-höghuset och en på gångvägen mot Sätunaskolan.

Under onsdagen spolades ledningarna vilket tog bort det mesta av det brunfärgade vattnet. Boende i flerfamiljshus uppmanas att själva spola i kranarna för att på så sätt få bort det bruna vattnet.

Den del av vattenledningen som skadades är isolerad och ska repareras. Sedan ska vattenprover tas innan den kan användas igen. Vattenförsörjningen fungerar dock som vanligt på grund av rundmatning.