Det är positivt att Vänsterpartiet, och många andra som hört av sig, delar Liberalernas uppfattning att Knivsta behöver en utfasning av exploateringsvinster i driftsbudgeten. Tyvärr är det inte tillräckligt, att som V föreslår, minska nyttjandet av exploateringsvinster med enstaka miljoner och samtidigt genomföra rejäla skattehöjningar som riskerar att minska Knivstas attraktionskraft.

Istället är det nu dags att rätta mun efter matsäck. Vi i Liberalerna har därför gjort vårt yttersta för att räkna fram en budget där kärnverksamheterna påverkas så lite som möjligt. I praktiken innebär det att vi bland annat lämnar social- och utbildningsnämndens verksamhetsbudget orörda. Andra verksamheter kommer att få minskad budget – men vi har noggrant gått igenom varje kostnadspost för att säkerställa att ingen verksamhet drabbas på sådant sätt att det ger kritiska följdeffekter.

Även kommunens politiker får sparbeting vilket innebär sänkta arvoden och partistöd. Vi är övertygade om att det är bättre att genomföra besparingar nu, under rådande högkonjunktur, än att fortsätta hälla bensin på den brasa som förr eller senare måste släckas. Det är dags att ta ansvar.