Insändare Alliansen är snabb att privatisera eller göra livet svårare för dem som har mindre inkomst, Midgårdbadet är enligt Lars Björling inte en kommunal kärnverksamhet. Är inte hälsan hos invånare i Märsta det? Att lära barnen och allmänheten simma är inte det ett statligt och kommunalt ansvar?

Badet ger bättre hälsa till dem som använder anläggningen och ger glädje till barnen som kommer dit.

Är inte kommunen en institution som måste ge bättre liv till sina invånare, förslaget visar ingen förbättring för oss, det gör tvärtom det dagliga livet för de sämsta ställda i samhället sämre.

När Uppland Väsby privatiserade badet, började många människor därifrån använda Märstabadet.