Vi är många som tillsammans utgör Sigtuna församling.

Borgerligt alternativ har idag 10 personer i Sigtuna kyrkofullmäktige.

Borgerligt alternativ har idag 4 personer i Sigtuna kyrkoråd varav en är vice ordförande och dessutom

en av tre personer i den styrgrupp som regelbundet har planerat och styrt ombyggnaden av Munken.

Borgerligt alternativ är i allra högsta grad delaktig i planeringen och ansvaret för att Munken idag står färdig.