Att vara äldre i sjukvården eller att ha flera sjukdomar på samma gång innebär problem. Du ska hitta rätt bland mottagningar, läkemedel och besökstider. Vi kan tyvärr konstatera att personer över 75 år och personer med stort vårdbehov halkar efter i dagens Sverige. Och det är en växande grupp – i Sigtuna kommun bor 3 002 personer över 75 år. För oss kristdemokrater är det inte ett tillstånd vi kan acceptera.

I vår budget för 2018 gör vi nu tillsammans med alliansen så att varje läkare ska ansvara för sina äldre och multisjuka patienter, och samordna den vård som behövs. Det betyder att dessa patienter blir först med att kunna lista sig hos en läkare i stället för hos en vårdcentral. Du som behöver vård inom flera specialistområden får på det här sättet bättre hjälp med att koordinera vården. Dessutom stärker vi rollen som läkarna i primärvården har i sjukvårdssystemet, samtidigt som vi räknar med att kunna göra vården mer effektiv. Inspirationen kommer från Norge där systemet med fast läkarkontakt har fallit väl ut. På sikt vill vi att alla patienter ska erbjudas en fast läkarkontakt. När det gäller de vårdcentraler som landstinget driver genom Stockholms läns sjukvårdsområde, ger vi dem i uppdrag att erbjuda alla multisjuka patienter och patienter över 75 år en fast läkarkontakt. Totalt fördelar vi ytterligare 150 miljoner kronor till primärvården nästa år. I ett gott samhälle ska du som är äldre kunna vara trygg i kontakten med hälso- och sjukvården.