På det extra kommunfullmäktige som var 24 augusti försökte den nya högeralliansen i kommunen att ta över styret genom att byta ut ordförande och vice ordförande i olika nämnder och andra församlingar. Det blev återremitterat för att tas upp vid nästa fullmäktige för att det inte var tillräckligt med underlag som behövs för att kunna ta ett korrekt beslut.

Men det räckte inte med att ta upp det vid nästa ordinarie utan högeralliansen fick till att kalla in fullmäktige ytterligare en extra gång. Högeralliansen verkar strunta i att detta kostar skattebetalarna, cirka 50 000 kronor per fullmäktige, man är bara intresserad av att få makten själv så fort som möjligt. Det bästa hade varit att komma med underlaget om hur det nya styret kommer att se ut, vilken politik man vill ha och ta omröstningen vid nästa ordinarie fullmäktige.

Utöver detta vill högeralliansen dessutom utöka nämnderna med ytterligare politiker. Så ännu mer pengar kommer att läggas på politiker som inte behövs. Vi är oftast fritidspolitiker och det är inte det lättaste att hitta personer till alla platser vi har nu.