Kyrkoval pågår. Borgerligt alternativ påstår i Sigtunabygden 6 september: ”Vi har i Sigtuna byggt en modern funktionell och miljöanpassad församlingsgård. Välkommen till oss!”

Är det nomineringsgruppen ”Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan – Sigtuna” (BA) som byggt i kvarteret Munken, vid Mariakyrkan i Sigtuna stad?

Nå, vi känner igen det som det partipolitiska språket där ”majoriteten” har gjort det. Har för övrigt (BA) glömt att det inte utgjort ”majoritet” efter kyrkovalet 2013? Nå, den partipolitiska språkformen från praxis i kommun, landsting och stat är seglivad även i trossamfundet Svenska kyrkans beslutsorganisationer.

Nu har det gått sjutton år från att kommunlag och statlig ämbetsförvaltning enligt lag upphörde. Nu är Sigtuna församling ett eget ”rättssubjekt” med publika och ideella ansvarsuppgifter. Trots denna långa tid efter kyrka-stat-ändringen 2000 så är det politiska partier som utser kandidater till kyrkoval.

Trots att de politiska partierna långsamt insett att ”partipolitiskt obundet” är självklart även för Svenska kyrkan, som till exempel idrottsrörelsens organisationer, så etiketteras kandidater i kyrkoval att de ”hör hemma” partipolitiskt eller blockpolitiskt.

Jag hoppas innerligt, att annonsens ord ”Vi har..byggt…” var ett tillfälligt återfall till partipolitiskt språkbruk.

Jag hoppas att ”vi” under kommande fyra mandatår fortsätter praktisera den ordning som trossamfundet Svenska kyrkan har fastställt i sin kyrkoordning: att utifrån medlemskap på dopets grund (ej på partipolitisk grund) väljs personer som sagt ja till att kandidera till Sigtuna församlings beslutsorgan, att dessa organ efter valet samverkar i utförandeansvaret med Sigtuna församlings kyrkoherde enligt godkänd församlingsinstruktion och kyrkoordningen.