Än en gång är elever, föräldrar och personal på Kulturskolan mycket besvikna över hur de nya lokalerna används.

Denna gång rör det sig om att bildsalen ska förvandlas till kontor för tjänstemän.

Efter att Råbergsskolan har flyttat ut under sportlovet kommer Kulturskolans stora bildsal att förvandlas till rum för kommunens kultur- och fritidskontor. Mellan åtta och tio anställda kommer att arbeta i den 82 kvadratmeter stora lokalen med stor glasvägg med vy över Södergatan i Märsta.

Enligt kulturchefen Lars Palmér är det en tillfällig lösning. Det är oklart hur länge de ska sitta där.

– Det är för många som sitter i kommunhuset, så det här är en bra lösning. Och bildsalen används bara fyra timmar i veckan, säger Lars Palmér.

Bildverksamheten kommer under denna tid att bedrivas i dramasalen bredvid. Dramasalen är en avlång lokal på 74 kvadratmeter.

– Kursen kommer inte att försvinna, den ska bara bedrivas i en mindre sal, säger Lars Palmér.

Ur kontorsperspektiv är den mindre salen inte lika funktionell, därför har bildsalen valts för kultur- och fritidskontoret.

Brännugnen, som finns i anslutning till bildsalen, kommer att sitta kvar på samma plats. Men man kommer att göra ett hål i väggen för att fixa en ny öppning för att bildeleverna ska ha tillgång till den.

Lars Palmér tycker att det är positivt för kultur- och fritidskontoret att komma närmare biblioteket, konsthallen och allmänheten.

Anställda på Kulturskolan är dock inte roade. Den nya bildsalen - det vill säga dramasalen som kommer att bli bildsal – är mörkare, med mindre fönster.

– Vi önskar att Kulturhuset ska vara avsatt för estetisk verksamhet. Det finns inte många kulturskolor med eget kulturhus i Sverige, säger en anställd.

Kulturhuset var trots allt ett skrythus som Sigtuna kommun satsade cirka 100 miljoner kronor på. Bildsalen är en av salarna som de anställda var stolta över, just för att rummet är avsett för endast bild- och formverksamhet. Men sedan Kulturhusets invigning i januari 2015 har bildsalen inte använts för det.

Den kommunala verksamheten ”Ung satsning”, som hjälper unga att komma ut på arbetsmarknaden, har använt bildsalen sedan 2015 då de flyttade från Eurostop. Först hösten 2016 kunde Kulturskolans elever använda bildsalen. Två grupper med 15 elever var gick på Kulturskolans bildverksamhet. Skolan har tänkt utöka med ytterligare en grupp. Men så kom problemet med Råbergsskolan och eleverna därifrån flyttade in.

Och nu är det kultur- och fritidskontorets tur att ta över lokalen.

– Det är tråkigt, inte alls bra. Det är synd att det blir så här, säger en som jobbar på Kulturskolan.

Kerstin Ljunggren, före detta lärare i grundskolan, är upprörd.

– Det är förskräckligt att den nya fina Kulturskolan ska betjäna hela kommunen, säger hon.