En tillverkare av färdigmat i Sigtuna kommun producerar dagligen tusentals portioner mat till olika vård- och omsorgsverksamheter.

Vid en inspektion under sommaren 2017 upptäcktes flera livsmedelsbrister i företagets produktionskök. Det brister framför allt i hanteringen av dietkost, det vill säga mat som är avsedd för personer i behov av specialkost på grund av sjukdom, överkänslighet eller allergi. Man kunde inte visa fungerande rutiner för hur ingredienser förvaras i frysen så att de skulle kunna särskiljas från varandra.

Senare i oktober gjordes ett oanmält kontrollbesök. Då upptäcktes det att ingredienser förvarades i genomskinliga påsar utan märkning.

Hälsoinspektören bedömde att det fortfarande fanns en risk för sammanblandning av ingredienser.

Vid samma besök kontrollerades två matlådor och i båda fallen visade det sig att ingrediensförteckningen inte stämde med märkningsetiketten.

Hälsoinspektören anser därför att man kan anta att även fler rätter från dietkosten kan ha inkorrekta ingrediensförteckningar. Om rutinerna för märkning brister kan det få som konsekvens att den som behöver specialkost på grund av sjukdom, allergi eller överkänslighet äter något som den inte bör äta.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun kräver att företaget omgående ser till att rutiner säkerställs så att förteckningarna blir korrekta, tydliga och lätta att förstå. Det är också viktigt att företaget får rutiner som minimerar risken för sammanblandning av ingredienser.