I en rapport från Internrevisionsavdelningen (IR) på Riksbanken framkommer det att personalen som jobbar med kontanthantering i Broby inte trivs med arbetsmiljön. Personalen tycker varken att lokalen är trevlig eller passar verksamheten. Det saknas funktionella avlastningsytor och en del medarbetare saknar egna platser att förvara personliga tillhörigheter. Personalen vill också kunna ta promenader utomhus under rasterna, utan att larmen påverkas. Ett annat problem är att lådor som är på väg in eller ut från lokalen eller valvet fastnar. När det sker klättrar personalen upp för att lossa lådorna, flera meter över marken. Enligt IR finns det en risk för olyckor i samband med detta. Rutinerna och arbetsmiljön kommer nu att ses över.