Verksamheten kommer delvis att bedrivas på finska för att stärka barnens språkutveckling och identitet. Idén har kommit fram genom samtal mellan företrädare från Sigtuna kommun och föräldrar, samtal som sker inom ramen för kommunens ansvar som finsk förvaltningskommun.
– Forskning visar att modersmålsundervisningen är viktig för att uppnå kunskapsmålen, så på längre sikt ökar vi förutsättningarna för att barnen skall uppnå goda resultat i skolan, säger Lola Svensson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.