– Det har varit fruktansvärt med parkering ända sedan de började bygga här i Valsta centrum. Jag jobbar här inne på Ica, de som planerade bygget tänkte nog inte alls på att det fanns verksamheter här inne, säger Britt Ståhl från Valsta.

Hela tiden som byggnationer pågått har det varit svårt att få en parkeringsplats om man kommit med bil till centrum. Bilförare har varit hänvisade till parkeringar längre bort och det har även varit en del problem med att dra kundvagnar över liggande arbetskablar och knögliga underlag.

Även om en del återstår har läget förbättrats, tycker besökare.

Artikelbild

| Valsta centrum. Ny parkering står klar.

– Det är mycket trevligt och bra. Det är framför allt lättare att hitta en parkering nu, säger Codrescu Rares Cosmin, bilburen invånare i Valsta.