Mannen ville lämna Sverige och var på väg till Storbritannien.

– Han är nu misstänkt för brukande av falsk urkund och är under utredning, säger polisen vid Arlanda.