Larmet inkom 20.05. Olyckan skedde i södergående riktning, när motorcykeln bakifrån körde in i personbilen. Mc-föraren undkom utan allvarligare skador men fördes till Danderyds sjukhus för kontroll.

motorvägen fick stängas av förbi olycksplatsen under räddningsarbetet, med långa köer som följd. Trafiken kunde ledas om via av- och påfarterna.